Webontwikkeling

Communicatie

  1. Fietsplan
  2. >
  3. Communicatie
  4. >
  5. Webontwikkeling

Fietsersbond.nl

Fietsersbond.nl en de andere digitale media van de Fietsersbond zijn belangrijke instrumenten voor fondsen- en ledenwerving. Deze online kanalen bieden fietsers veel informatie. Om dit zo te houden moeten de randvoorwaarden in orde zijn. Hiervoor investeren we continu in ontwikkeling, technische realisatie en betrouwbare hosting (Fietsersbond.nl) en technische assistentie.

Beoogde resultaten:

  • In 2022 vernieuwen we de technische infrastructuur van de website.

  • Gemiddelde uptime van de website is 99,5 procent, berekend op maandbasis.

Terug naar Communicatie

Bekijk de overige projecten over Communicatie