Fietsgeluk

Geluk & Gezondheid

Iedereen een fiets

We breiden de benadering van fietsgeluk uit door nadrukkelijk stil te staan bij het beleven van mentaal fietsgeluk. Op de fiets maak je het hoofd leeg en vult het hart zich. We noemen dat fietsflow. Op zo’n moment ontstaan de beste ideeën. Onder het motto ‘Iedereen een fiets’ zetten we ons in voor fietsgeluk voor iedereen en het verminderen van vervoersarmoede. In onze Fietsscholen werken we hieraan voor jong en oud. Hiervoor gaan we door met de ontwikkeling van producten in de Fietsschool en doen we projecten in het kader van Doortrappen.

Beoogde resultaten:

  • We stimuleren de afdelingen om naar het voorbeeld van de projecten in Utrecht (‘Heel Utrecht fietst’) en in Rotterdam-Zuid om een lokale campagne op te tuigen voor ‘Heel … fietst’.

  • We maken verhaallijnen over fietsflow. We publiceren verhalen waarin fietsflow bijzondere inzichten heeft opgeleverd op onze site en in social media.


Terug naar Geluk & Gezondheid

Bekijk de overige projecten over Geluk & Gezondheid