Flevoland

Mobiliteit

Provincie

In opdracht van Provincie Flevoland werken we aan meerdere projecten om het fietsgeluk en de fietsveiligheid in deze provincie te vergroten. We zijn nog in overleg met de Provincie voor nadere invulling van de projecten.

Gezamenlijk

De concrete invulling van het werkplan 2022 is nog niet bekend. We hebben gesprekken gevoerd waarin de doelstellingen van de Provincie op het gebied van fiets zijn besproken. Verkeersveiligheid is voor de Provincie het belangrijkste onderwerp, en dan vooral (langer blijven) fietsen voor ouderen. De Fietsersbond ziet voldoende mogelijkheden om hier invulling aan te geven. We richten ons op verschillende werkvelden: gezondheid, fietsgeluk, verkeersveiligheid en mobiliteit. De komende weken werken we het werkplan en de activiteiten verder uit. We hopen tot overeenstemming te komen om in de komende drie jaar gezamenlijk meer impact te realiseren.

Beoogde resultaten:

  • We leiden fietsschooldocenten op in Flevoland.

  • We zetten het huidige werkplan om in een driejarige samenwerking met de provincie.


Terug naar Mobiliteit

Bekijk de overige projecten over Mobiliteit