Een professioneel landelijk bureau

Verenigingsorganisatie

Voor alle fietsers, leden en vrijwilligers

Het landelijk bureau behartigt de belangen voor fietsers op landelijk niveau en zorgt ervoor dat vrijwilligers lokaal, regionaal en op thema impact kunnen maken. We willen bereiken dat de Fietsersbond alle ondersteunende processen op orde heeft om de belangen van fietsers te kunnen behartigen en de leden, vrijwilligers en politieke en zakelijke contacten te kunnen bedienen.

Beoogde resultaten:

  • Leden, vrijwilligers en politieke en zakelijke contacten zijn tevreden over de dienstverlening van (het landelijk bureau van) de Fietsersbond.

  • De medewerkers ervaren werkgeluk en dragen bij aan onze visie en doelstellingen.

  • Het ziekteverzuimpercentage is maximaal 4 procent.

  • We starten met een nieuwe organisatievisie op hoofdlijnen (onder voorbehoud van goedkeuring van de uitvoeringsagenda voor de vereniging door de ledenraad in juni 2022).

  • Het HRM beleid is vernieuwd: een nieuw functiehuis, een nieuwe HR-cyclus en modernisering van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers.


Terug naar Verenigingsorganisatie

Bekijk de overige projecten over Verenigingsorganisatie