Particulier

Fondsenwerving

Impact en groei

Om meer impact te kunnen realiseren voor fietsers moeten het ledental en ook de inkomsten groeien. We realiseren groei door nieuwe leden te werven, de inkomsten uit ons huidige ledenbestand te vergroten, evenals de inkomsten uit losse donaties. We zetten uiteraard ook in op behoud van de huidige leden en we optimaliseren het innen van contributies.

Professionalisering

In 2022 werken we aan de verdere professionalisering van onze digitale aanpak voor het genereren van inkomsten, waarbij we uitgaan van integratie met andere activiteiten, zoals de Routeplanner app, e-biketest en Fietsstadverkiezing.

Beoogde resultaten:

  • Het ledenaantal groeit in 2022 met 3,5 procent (netto groei). Dat betekent een groei van 1.119 leden en een stijging in inkomsten van € 34.000 euro.

  • Door leden te stimuleren over te stappen naar een periodieke schenking, verwachten we inkomstenstijging. Uitgaande van minimaal 1 procent conversie en een gemiddelde schenking van €50 boven op de standaardcontributie, kan dit € 15.550 aan extra inkomsten opleveren.

  • We werven nalatenschappen met een brochure en voeren desgewenst persoonlijke gesprekken met mensen die aangeven de Fietsersbond in hun testament te willen opnemen.

  • We maken optimaal gebruik van de mogelijkheden van SharpSpring, ons CRM en andere webtools om de resultaten uit fondsenwerving te optimaliseren.

Terug naar Fondsenwerving

Bekijk de overige projecten over Fondsenwerving