Fietsplan 2022 | Impact maken voor alle fietsers

Geluk & Gezondheid

Fietsen en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We werken in 2022 aan het verder concretiseren van gezondheidsvoordelen en bewustwording omtrent fietsgeluk.

Bewustwording en concretisering

We werken aan bewustwording en concretisering van de gezondheidsvoordelen die onlosmakelijk met het fietsen verbonden zijn. We adviseren en activeren overheden en (para)medische groepen om concrete informatie, adviezen en richtlijnen te ontwikkelen voor het inzetten van de fiets in hun behandelingen (fietsen op recept). Dat de fiets voorkomt, heelt, herstelt en sterker maakt, delen we via campagnes, acties en evenementen. 

Inclusiviteit

Daarnaast willen wij dat iedereen in Nederland, ongeacht leeftijd en afkomst, kans heeft op fietsgeluk en fietsvrijheid. Een fiets hebben en kúnnen fietsen, biedt kansen: meer vrijheid van schoolkeuze en (behoud van) werk en sociale ontplooiing.

PROJECTEN Geluk & Gezondheid

In het programma Geluk & Gezondheid voeren we de volgende projecten uit:

Beleid & Lobby

Met een actief netwerk profileren we fietsen als dé oplossing voor revalidatie, preventie en manier om gelukkig door het leven te gaan

Fietsgeluk

We herdefiniëren de term fietsgeluk door expliciet stil te staan bij het mentale aspect en werken het concept van fietsflow verder uit.

FIETSEN OP RECEPT

De samenwerkingen die bestaan met het medische veld en verzekeraars bouwen we uit om de fiets als medisch hulpmiddel bevestigd te krijgen.

Fondsenwerving op preventie

We starten een campagne rondom de fiets als duurzame en betaalbare gedragsverandering. Hiervoor doen we nieuw onderzoek en een aanvraag bij een goed doel.

WERKEN IN BEWEGING

In opdracht van het ministerie van VWS werken we samen met Wandelnet aan het in beweging krijgen van medewerkers en bedrijven.

ROUTEPLANNER

In 2022 bestaat de Fietsersbond Routeplanner 20 jaar, we bouwen verder aan dé fietsrouteplanner van Nederland voor nog meer fietsgeluk.

Beweegvriendelijke schoolomgeving

We werken aan beter fietsklimaat rondom scholen. Kinderen (en hun ouders) kunnen veilig en comfortabel naar school lopen en fietsen en zo in beweging blijven. 

Fietsschool

De docenten van de Fietsschool geven fietsles aan diverse doelgroepen zodat zij veilig, comfortabel en met plezier kunnen deelnemen aan het verkeer.

IMPact maken voor alle fietsers