Fietsschool

Geluk & Gezondheid

Fietsactiviteiten

De docenten van de Fietsschool geven fietsles aan kinderen, forenzen, nieuwe Nederlanders, mensen met een beperking en senioren, zodat zij veilig, comfortabel en met plezier kunnen deelnemen aan het verkeer. Ook organiseren ze andere laagdrempelige en aantrekkelijke fietsactiviteiten die aansluiten bij deze doelgroepen.

In de Fietsschool doen we in 2022 de volgende activiteiten:

Doortrappen Drenthe

Het programma Doortrappen, een initiatief van het ministerie van IenW, moedigt ouderen aan actief te blijven fietsen vanwege de gezondheidswinst die dat oplevert. De Fietsersbond is een van de partners in de uitvoering van dit programma. In 2020 heeft Fietsersbond het programma geïntroduceerd in Drenthe. Hier willen we vooral het fietsgeluk en de fietsveiligheid vergroten. We voeren het programma uit in samenwerking met Provincie Drenthe, de twaalf gemeenten en hun buurtsportcoaches.

Beoogde resultaten:

  • We zetten in 9 gemeenten een fietsclub op, waarvoor we onder meer fietsgymnastiek organiseren en doortraproutes voor ouderen ontwikkelen. Dit zijn rondjes van 20-25 kilometer door het groen over goed begaanbare paden met weinig obstakels en relatief veilige kruisingen.

  • We houden in 9 gemeenten een dag waarop ouderen de driefiets kunnen uitproberen. Deze kan een oplossing zijn voor mensen die een minder goede balans hebben en hierdoor niet meer kunnen of durven fietsen.

Doortrappen Oost-Nederland

In 2020 zijn we met het Doortrappenprogramma gestart in Oost-Nederland. We voeren het programma uit met de Provincie Overijssel, 9 gemeenten en lokale vrijwilligers van de Fietsersbond.

Beoogde resultaten:

  • We brengen in Oost-Nederland 9 doortraproutes tot stand: 3 in Overijssel en 6 in Gelderland.

Fietsvierdaagse Overijssel

Fietsdocenten zijn aanwezig op een fietsvierdaagse-evenementen om op een laagdrempelige manier fietsvoorlichting te geven aan ouderen. Dit doen ze met een stand, informatiemateriaal en een parcours. Omdat hun hoofd die dag al naar fietsen staat, staan ouderen open voor tips voor comfortabel en veilig fietsen.

Beoogde resultaten:

  • Afhankelijk van het aantal deelnemers aan de evenementen willen we de fietskennis en -vaardigheden van 750 deelnemers vergroten, waardoor zij met meer comfort en veiligheid kunnen blijven fietsen.


Fietsschool Groningen

In de Provincie Groningen geeft de Fietsschool fietsles op basisscholen: ‘Spelend leren fietsen’ voor groep 3-4 en ‘Van 8 naar 1’ voor groep 8. De Provincie (ROV) doet de acquisitie, de fietsdocenten van de Fietsschool voeren de lessen uit.

Beoogde resultaten:

  • 90 scholen doen mee aan Spelend leren Fietsten met groep 3 en 4 klassen.

  • 19 scholen doen mee aan van basis naar middelbaar.


Fietsschool Friesland

In Friesland geeft de Fietsschool fietsles op basisscholen en aan Nederlanders.

Beoogde resultaten:

  • 7.500 basisschoolleerlingen leren beter fietsen en nemen prettiger en veiliger deel aan het verkeer.

  • 1.000 basisschoolleerlingen maken kennis met het plezier van fietsen tijdens de Koningsspelen.

  • 400 senioren krijgen via Kleintje Doortrappen fietstips en blijven hiermee comfortabel en veilig fietsen. 500-1000 senioren krijgen deze tips op een fietsvierdaagse-evenement.

  • Fietsdocenten doen hun vrijwilligerswerk met plezier en delen hun ervaringen.


Terug naar Geluk & Gezondheid

Bekijk de overige projecten over Geluk & Gezondheid