Fietsplan 2022 | Impact maken voor alle fietsers

Mobiliteit

We stimuleren overheden op alle niveau's om de fiets een belangrijke positie te geven in hun beleid.

Mobiliteitsbeleid

We moedigen gemeenten, vervoerregio’s, provincies en het Rijk aan de fiets een belangrijke plek te geven in hun mobiliteitsbeleid met data, advies en ondersteuning. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 zijn hier een uitgelezen moment voor.

Lokaal en landelijk

Met de resultaten van onze jaarlijkse Fietsstadverkiezing stimuleren we gemeenten hun fietsinfrastructuur en fietsklimaat te verbeteren. Op landelijk niveau maken we ons sterk voor de fiets door bij te dragen aan de totstandkoming en implementatie van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets.

PROJECTEN MOBILITEIT

In het programma Mobiliteit voeren we de volgende projecten uit:

Beleid & Lobby

Een belangrijke plek voor de fiets in mobiliteitsbeleid, zowel lokaal, regionaal als landelijk


Internationaal

Een toonaangevende bijdrage aan internationaal fietsbeleid, samen met de Dutch Cycling Embassy

Fietsstadverkiezing

In 2022 maken we de uitslag van de verkiezingen bekend en stimuleren we gemeenten om aan de slag te gaan met de uitkomsten.

Fietsvriendelijk bedrijf

Met oog op vitaliteit van medewerkers en ambities voor een duurzame leefomgeving adviseren en begeleiden we bedrijven en organisaties voor betere fietsvoorzieningen

Flevoland

In de provincie Flevoland werken we aan meer fietsgeluk voor alle inwoners.

IMPact maken voor alle fietsers