Vereniging

Verenigingsorganisatie

Onbetwiste vertegenwoordiger

Om de onbetwiste vertegenwoordiger van alle fietsers in Nederland te blijven, vernieuwen we de organisatie van de vereniging. Het doel is te ontwikkelen naar een vereniging waarin alle leden zich gezien en gehoord voelen. Om de vertegenwoordiging van de Fietsersbond op regionaal niveau te versterken gaan we samenwerking van afdelingen meer aanmoedigen en faciliteren.

Beoogde resultaten:

  • In juni 2022 stelt de ledenraad de uitvoeringsagenda vast voor de organisatievernieuwing. Vervolgens voeren we deze uit (tot 2025) met betrokkenheid van de leden.

  • We ronden minimaal 2 pilots af waarin afdelingen op regionaal niveau zijn gaan samenwerken in een vorm die bij hen past en waarin ze de meeste impact kunnen realiseren.

  • Het algemeen bestuur heeft een nieuwe governance-structuur die past bij de nieuwe vereniging en nieuwe wetgeving voor bestuur van en toezicht op de vereniging.

  • We organiseren een digitale ledendag in november voor het vaststellen van de begroting en het fietsplan van 2023.

  • We organiseren een Fietsfestival voor leden en niet-leden, voorafgegaan door een ledenraad op locatie in samenwerking met een afdeling.

  • We organiseren minimaal één ledenraadpleging online.

Terug naar Verenigingsorganisatie

Bekijk de overige projecten over Verenigingsorganisatie