Fietsplan 2022 | Een vereniging voor alle fietsers

50 jaar Fietsersbond

In 2025 bestaat de Fietsersbond 50 jaar, een ijkpunt voor een sterke verenigingsorganisatie en reden om de fiets in de spotlight te zetten.

Jubileum

In 2025 bestaat de Fietsersbond 50 jaar. Tegen die tijd zijn we een vereniging met grote impact voor alle fietsers in Nederland. De Fietsersbond geniet een grote bekendheid als moderne aansprekende club, die samenwerkt met veel partijen zonder haar eigen geluid te verliezen. Door in aanloop naar het 50-jarig bestaan van de Fietsersbond de vereniging verder te versterken, creëren we meer draagvlak, inhoudelijk en financieel, voor de missie van de Fietsersbond.

PROJECTEN 50 jaar Fietsersbond

In het programma 50 jaar Fietsersbond voeren we de volgende projecten uit:

Meerjarenprogramma

In 2022 starten we met een meerjarenprogramma 50 jaar Fietsersbond, inclusief financiering. Met de geschiedenis én toekomst centraal.

Fietscultuur als immaterieel erfgoed

Met partners werken we aan het erkennen van de Nederlandse fietscultuur als immaterieel erfgoed bij UNESCO.