Werken in beweging

Geluk & Gezondheid

Afronding

In opdracht van het ministerie van VWS helpen Wandelnet en de Fietsersbond organisaties om medewerkers dagelijks meer te laten bewegen door vaker te fietsen en te lopen, tijdens het werk en het forensen. Hiervoor hebben we de alliantie Werken in Beweging opgericht. Meer bewegen is voor organisatie én medewerker, omdat het een positief effect heeft op de productiviteit, creativiteit en gezondheid. In 2022 ronden we dit meerjarig programma af.

Beoogde resultaten:

  • 150 partners en supporters hebben zich aangesloten bij Werken in Beweging.

  • Op het online platform vinden werkgevers alles wat ze nodig hebben om hun medewerkers in beweging te krijgen, waaronder een handige tool om de financiële en gezondheidsbaten van bewegen te berekenen en een marktplaats voor deelnemende organisaties.

  • We ronden de literatuurstudie naar de gezondheidseffecten van stimuleringsmaatregelen af en gebruiken de uitkomsten voor de rekentool.

  • We leveren een communicatie-aanpak voor werkgevers waarmee ze hun stimuleringsmaatregelen kunnen promoten en een bewustwordingscampagne fiets-en-wandel-tijdens-je-werkdag te organiseren.

Terug naar Geluk & Gezondheid

Bekijk de overige projecten over Geluk & Gezondheid