Fietsplan 2022
Voorwoord

De fiets heeft de wind mee en de Fietsersbond ook. In 2021 hebben we de trend weten te keren: van een dalend in een stijgend ledental. Tijdens de lockdowns hebben veel Nederlanders het (recreatief) fietsen ontdekt. En veel mensen geven aan dit te willen blijven doen, ook als ze weer vaker naar kantoor gaan.

Daarnaast hebben de fondsenwervingscampagne en de mooie nieuwe routeplanner hun vruchten afgeworpen. We hebben de ambitie door te groeien en onze naamsbekendheid verder te vergroten.

Met als doel: meer bereiken voor alle fietsers in Nederland. Zonder vrijwilligers zijn we nergens. In 2022 willen we door met het motto: vrijwilligers voorop!

De Fietsersbond maakt het verschil voor fietsers in Nederland. Op 1 juni 2021 schreef voormalig staatssecretaris Van Veldhoven in haar Kamerbrief over de evaluatie van de Subsidieregeling Fietsersbond: ‘Uit de evaluatie komt de Fietsersbond naar voren als een organisatie die effectief en doeltreffend is in het behartigen van de belangen van fietsers. De Fietsersbond slaagt erin om zowel landelijk als lokaal onderwerpen op de agenda te krijgen en hiermee bij te dragen aan concrete resultaten, zoals de verbetering van infrastructurele knelpunten en de veiligheid voor fietsers’. Bij de Fietsersbond zijn we trots op de resultaten van de evaluatie.

Toch zijn er zeker zaken die we kunnen en moeten aanpakken. We kampen – net als andere vrijwilligersorganisaties – met een vergrijzing van ons leden- en vrijwilligersbestand. En wat lokaal en landelijk onze kracht is, namelijk onze lobby, is in de regio een zwakte. Terwijl dit juist de bestuurslaag is waar provincies en vervoerregio’s steeds meer aandacht aan de fiets besteden in hun beleid en investeringen.

Dit Fietsplan is deels met deze evaluatie in het achterhoofd geschreven. Het sluit tegelijkertijd aan bij de professionalisering die we in 2021 hebben ingezet: meer focus in ons beleid. Daarom kiezen we jaarlijks een rode draad in beleid, campagnes, fondsenwerving en communicatie, waardoor activiteiten elkaar versterken en we zo meer impact kunnen maken. Voor 2022 hebben we gekozen voor veiligheid als rode draad. Want als fietsen veilig is én voelt, gaan we allen meer fietsen. Om meer financiële armslag te krijgen, zodat we leden en vrijwilligers nog meer kunnen bieden, zetten we fondsenwervende activiteiten voort.

In 2022 wordt duidelijk welke richting we inslaan om de organisatie nog beter toe te rusten voor de opgaven waar we als Fietsersbond voor staan, zodat we nog meer impact kunnen realiseren voor alle fietsers in Nederland.

Directeur

Esther van Garderen

Voorzitter

Franc Weerwind