Fietsplan 2022
Impact maken voor
alle fietsers

De fiets is de oplossing voor urgente maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat. Of het nu gaat om het maken van gezonde en groene steden waar het fijn wonen, werken en leven is, preventie van overgewicht of reductie van de CO2-uitstoot: de fiets draagt eraan bij. Daarom verdient de fiets een belangrijke plek in het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid van gemeenten, provincie en het Rijk. De fiets draagt bij aan het bereiken van de Sustainable Development Goals, brede welvaartsgroei en (internationale) klimaatdoelen. We willen impact maken door ons in te zetten voor betere en veiliger infrastructuur en fietsvoorzieningen op nationaal, regionaal en lokaal niveau.