Fietsplan 2022

Dit is het Fietsplan van de Fietsersbond waarin staat
wat we in 2022 gaan doen om onze missie te bereiken

ONZE MISSIE

“De Fietsersbond zet zich in voor veilig en comfortabel fietsen en levert daarmee een bijdrage aan een leefbaar, gezond en actief Nederland én aan fietsgeluk voor iedereen”

Een vereniging voor alle fietsers

De Fietsersbond is de onbetwiste vertegenwoordiger van alle fietsers in Nederland: een zichtbare en strijdbare vereniging met grote impact. Met vrijwilligers die lokaal, regionaal en landelijk impact maken en het beleid actief beïnvloeden, en leuke activiteiten organiseren voor jong en oud.

IMPACT MAKEN VOOR ALLE FIETSERS

De fiets is de oplossing voor urgente maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat.
We willen impact maken door ons in te zetten voor betere en veiliger infrastructuur en fietsvoorzieningen op nationaal, regionaal en lokaal niveau. 

Communicatie

We weten echt alles over fietsen en de fietsers waarderen de Fietsersbond omdat we betrouwbaar en onafhankelijk advies geven. Komend jaar willen we onze naamsbekendheid vergroten, nog meer fietsers bereiken en aan ons binden.

Begroting

Voor onze activiteiten in 2022 is de volgende begroting opgesteld:

2022 IN BEELD

JAN | Titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

MRT | #GR2022

Verkiezingen voor de gemeenteraad op 16 maart.

JUNI | Fietscongres

1 & 2 juni vindt het Nationaal Fietscongres plaats in Enschede.

AUG | Vuelta

19 augustus start de Vuelta in Utrecht. Gevolgd door Den Bosch-Utrecht en Breda-Breda.

SPT | Week v/d Duurzame Mobiliteit

18-22 augustus zijn overal in Nederland activiteiten ihkv deze Europese week.

NOV | Ledenraad

Eind november vindt de digitale Ledenraad van de Fietsersbond plaats.

Insert Content Template or Symbol