Vrijwilligersmanagement

Verenigingsorganisatie

Kennis, ervaring en netwerk

Het werk van de vrijwilligers is van groot belang om de ambitieuze doelstellingen van de Fietsvisie 2040 te kunnen bereiken. Ze zetten hun kennis, ervaring en hun lokale netwerk in voor het fietsen in Nederland. Steeds meer afdelingen hebben moeite met het vinden van nieuwe (jongere) vrijwilligers. Terwijl dat hard nodig is, het vrijwilligers bestand vergrijst terwijl de populariteit van de fiets stijgt. En dat brengt nieuwe uitdagingen en taken met zich mee.

Extra ondersteuning

In 2022 bieden we de vrijwilligers extra ondersteuning bij het werven en binden van nieuwe vrijwilligers. We zetten een scholingsprogramma op voor vrijwilligers én leden en we stimuleren meer regionale samenwerking van (kleinere) afdelingen. Ook ondersteunen we de vrijwilligers die zich georganiseerd hebben in themagroepen, zoals de vrijwilligers van de Routeplanner, en groepen fietsers die zich bij de Fietsersbond hebben aangesloten, zoals de speed pedelec-rijders, ligfietsers en driewielfietsers.

Beoogde resultaten:

  • Het handboek Vrijwilligers is uitgebreid met een hoofdstuk over werving en binding.

  • We werven minimaal 150 nieuwe vrijwilligers.

  • Aan het einde van het jaar hebben we een scholingsplan en ten minste 2 cursussen die we kunnen aanbieden, eventueel door een externe partij.

  • Aan het einde van een kalenderjaar hebben we minstens 4 webinars georganiseerd.

  • Aan onze webinars nemen gemiddeld 20 vrijwilligers deel.

  • We versturen minstens 20 Schakeltjes, meten de leadgeneratie in SharpSpring en optimaliseren hiermee de content.

  • Het Schakeltje krijgt er 150 abonnees erbij.

  • We meten het bezoek aan VrijwilligersNet en optimaliseren deze website voor vrijwilligers met betere content.

Terug naar Verenigingsorganisatie

Bekijk de overige projecten over Verenigingsorganisatie