Fietsen op recept

Geluk & Gezondheid

Adviezen en handvatten

De gezondheidswinst die met fietsen gerealiseerd kan worden is van ongekende omvang. Om deze meer aandacht te geven richten we een medisch adviesraad op binnen onze allianties. We hebben allianties gevormd met de Vereniging Sportgeneeskunde (VSG), Vereniging van revalidatieartsen (VRA) en HAN University of Applied Sciences. We nemen deel aan het netwerk Alles is gezondheid, zijn lid van de Federatie voor Gezondheid en werken aan de uitvoering van het Preventieakkoord met het ministerie van VWS. Het doel hiervan is samen concrete adviezen en handvatten te ontwikkelen om grote groepen (potentieel) kwetsbare mensen te kunnen bedienen.

Beoogde resultaten:

  • Met de VSG en Vereniging van Huisartsen is overleg gestart om leefstijladviezen aan te bieden aan de eerstelijnszorg.

  • Voor fietsers en professionals organiseren we workshops over prehabilitatie: het verbeteren van de conditie vóór de operatie.

  • Het concept 'Fietsen op recept’ ontwikkelen we door naar een werkbaar model voor verschillende typen aandoeningen.

  • We starten het gesprek met het de ministeries van VWS en IenW over het opnemen van ‘fietsen op recept’ in de basisverzekering.


Terug naar Geluk & Gezondheid

Bekijk de overige projecten over Geluk & Gezondheid