De Fietsersbond en jongeren

Verenigingsorganisatie

Verjonging

De afgelopen drie jaar hebben we geprobeerd om jongeren te betrekken bij de Fietsersbond. We zijn veel bekender bij opleidingen waardoor we steeds opnieuw worden gevraagd voor opdrachten en we hebben ieder half jaar nieuwe stagiairs die binnenkomen door vacatures. Dit helpt mee bij de verjonging van de Fietsersbond!

Opleidingen

We continueren deze strategie en gaan samen met jongeren losse opdrachten uitvoeren met het doel hen kennis laten maken en betrekken bij de Fietsersbond en het fietsen in het algemeen. We hebben voldoende vraagstukken waar jonge fietsers aan kunnen bijdragen (denk aan klimaat en wonen bijvoorbeeld). We sluiten ook aan bij het platform De Nieuwe Gevers, waar freelancers projectmatige opdrachten kunnen uitvoeren.

Inhoudelijk

We maken altijd de koppeling met inhoudelijke thema's, voor 2022 bijvoorbeeld 30 is het nieuwe 50 en de verkeersveiligheidstop 10. Door concrete opdrachten toe te spitsen op een aantal relevante opleidingen kunnen we doorlopend nieuwe studenten betrekken en mogelijk gehele studieverenigingen.

Beoogde resultaten:

  • Bij 10 studie-gerelateerde evenementen (panels, opdrachten, hackathons) betrokken geweest

  • Minimaal 5 korte studieopdrachten worden uitgevoerd door studenten op beleidsthema's met prioriteit

  • Één centrale landingspagina op de website, speciaal op jongeren gericht

  • Samenwerking opgezet met twee vakgroepen of studieverenigingen voor structurele inhoudelijke samenwerking.

Terug naar Verenigingsorganisatie

Bekijk de overige projecten over Verenigingsorganisatie