Beleid & Lobby

ruimte, leefbaarheid en veiligheid

Veilig

De veiligheid van de fietser neemt maar beperkt toe, al worden er goede stappen gezet. Voor het verlagen van het aantal fietsslachtoffers is het belangrijk dat fietsroutes goed ingericht zijn en dat de snelheid binnen en buiten de bebouwde kom omlaaggaat. Ter uitvoering van onze Fietsvisie 2040 zetten we ons in om 30 km/uur de nieuwe norm te maken in de bebouwde kom. De veiligheid van schoolomgevingen verdient extra aandacht. We willen dan ook meer tijd steken in het aanvragen van fondsen voor een project op dit gebied. Om de beoogde resultaten te bereiken ondersteunen we de vrijwilligers die hiermee in hun gemeente of regio aan de slag gaan met ‘30 is het nieuwe 50’ en een veiliger omgeving bij scholen.

Leefbaar

Wat leefbaarheid en klimaat aangaat: we werken niet voor niets mee aan het Klimaatakkoord en zullen ons inzetten voor schonere lucht en klimaat neutrale steden, waar fietsen en lopen vooropstaan. We zoeken hier ook samenwerking met andere partijen zoals Milieudefensie, maar ook het bedrijfsleven.

Beoogde resultaten:

  • Samen met een gemeente maken we een herontwikkelingsplan voor een wijk volgens het STO(M)P-principe (stappen, trappen, OV, Mobility as a Service, personenwagen). Voor de inrichting van de openbare ruimte en infrastructuur en de investeringen die hiermee gemoeid zijn, gaan actieve (fietsen, lopen) en duurzame (fietsen, lopen, OV) deelmobiliteit boven automobiliteit.

  • We begeleiden minimaal 5 afdelingen bij het realiseren of dichterbij brengen van 30 km/uur als norm in hun gemeente. Op basis van onze ervaringen schrijven we een handboek ‘30 als norm’, waarmee de vereniging en overheden hun voordeel kunnen doen.

  • We stellen een Fietsersbond Verkeersveiligheid Top 10 samen en brengen deze breed onder de aandacht bij overheden en andere wegbeheerders, met een actieve bijdrage van onze vrijwilligers.

  • Landelijk richten we ons op wederom 500 miljoen tijdens de volgende kabinetsperiode voor verkeersveiligheid, dat doen we met de verkeersveiligheidscoalitie.

  • We voeren campagne samen met lokale afdelingen voor fietsveiligheid in hun gemeente.

  • We organiseren ‘fietspadgesprekken’ over drukte op het fietspad tussen verschillende soorten fietsers.

  • We organiseren opnieuw de Meefietslijn (telefonisch ‘meefietsen’ met fietsers die zich onveilig voelen in het donker op de fiets), omdat ook sociale veiligheid meer aandacht verdient.

  • We werken verder aan de uitvoering van het Klimaatakkoord door te lobbyen voor de fiets als instrument voor klimaatneutrale steden.

Terug naar Ruimte, leefbaarheid en veiligheid

Bekijk de overige projecten over Ruimte, leefbaarheid en veiligheid.