Friesland

ruimte, leefbaarheid en veiligheid

Fryslân

In Friesland werkt een door de Provincie betaalde vertegenwoordiger van de Fietsersbond. Deze zet zich in voor betere fietsvoorzieningen en verkeersveiligheid voor fietsers en het stimuleren van (veilig) fietsgebruik in de provincie.

Beoogde resultaten:

  • Onze provinciaal vertegenwoordiger biedt beleidsmatige ondersteuning op het gebied van verkeersveiligheid, verkeersgezondheid, fietsverkeersbeleid en onderzoek naar fietsverkeersveiligheid in de provincie. Dit gebeurt door inzet en vertegenwoordiging van de Fietsersbond in bestuurlijke en ambtelijke overleggen zoals Regionaal Overleg verkeersveiligheid Fryslân.

  • We verbeteren de fietsverkeersveiligheid en het fietsverkeersbeleid in Friesland door overleg, lobby en communicatie met verkeersambtenaren, politici, bewoners, burgers en vrijwilligers.

  • We geven gastcolleges.

  • We voeren fietsverlichtingscampagnes uit.

  • We breiden de vrijwilligersorganisatie uit.

Terug naar Ruimte, leefbaarheid en veiligheid

Bekijk de overige projecten over Ruimte, leefbaarheid en veiligheid.