Routeplanner

Geluk & Gezondheid

Twintig jaar

In het voorjaar van 2022 bestaat de Fietsersbond Routeplanner tien jaar. De beste fietsrouteplanner in Nederland geeft inzicht in veilige en comfortabele fietsroutes, waardoor een route makkelijk te plannen is. Dit leidt tot meer fietsgeluk en nog meer gezonde en actieve ritten op de fiets. Het aantal overheden dat de data van de Routeplanner inkoopt is gegroeid. Helaas heeft het project geen sluitende begroting; we komen structureel geld te kort.

App

In 2021 is de Routeplanner app gelanceerd. De Routeplanner voor desktop is inmiddels aan verbetering toe. Gebruikers willen graag dat de data geëxporteerd kunnen worden naar andere fietsapps. Om dit technisch mogelijk te maken doen we hiervoor eind 2021 een donatieverzoek onder onze leden.

Beoogde resultaten:

  • We maken een plan voor structurele dekking voor de fietsrouteplanner, zodat de business case structureel dekkend wordt en we kunnen doorontwikkelen.

  • Een donatieverzoek aan onze leden levert geld op voor een nieuwe desktopplanner, zodat we met de ontwikkeling van start kunnen gaan.

  • De verkoop van data brengt ten minste € 20.000 op.

  • We ondersteunen de vrijwilligers die de Routeplanner up-to-date houden met trainingen, uitlegvideo’s en andere informatie. Uiteraard vieren we met hen het 20-jarig jubileum.

  • We voegen in samenwerking met externe partners nieuwe POI’s (points of interest) aan de Routeplanner toe.

  • We ontwikkelen minimaal 10 recreatieve routes en maken hier routeboekjes van.


Terug naar Geluk & Gezondheid

Bekijk de overige projecten over Geluk & Gezondheid