Fietsstadverkiezing

Mobiliteit

Uitslag

Fietsstad 2022 is een landelijke verkiezing om alle gemeenten in Nederland te stimuleren om hun fietsklimaat te verbeteren en om gemeenten met een goed fietsklimaat te belonen. In 2022 maken we de uitslag van de Fietsstadenquête bekend en weten we welke gemeente Fietsstad 2022 is. We stimuleren gemeenten om met de enquêtedata aan de slag te gaan om het fietsbeleid te verbeteren, zodat meer fietsers zich niet alleen gehoord voelen maar ook veilig en comfortabel kunnen fietsen.

Draagvlak

We brengen de Fietsstadverkiezing 2022 naar een hoger niveau door partners en sponsoren aan ons te binden voor een groter draagvlak. In juni zijn we aanwezig op het Nationaal Fietscongres, waar we de uitslag van de Fietsstadenquête bekendmaken en hier landelijk aandacht voor vragen. We maken rapporten waarmee we gemeenten kunnen aansporen om actie te ondernemen naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête. We organiseren 4 lokale prijsuitreikingen: in de beste grote gemeente, beste middelgrote gemeente, beste kleine gemeente en snelste stijger.

Beoogde resultaten:

  • We roepen een gemeente uit tot Fietsstad 2022.

  • Minimaal 5 partners verbinden zich aan de Fietsstadverkiezing.

  • We halen € 25.000 aan sponsorgeld binnen van partners.

  • Terug naar Mobiliteit

    Bekijk de overige projecten over Mobiliteit