Bedrijfsleven

Fondsenwerving

Netwerk

We bouwen aan een netwerk van bedrijven en partners, die relevant voor elkaar en voor de Fietsersbond zijn en tegelijk inkomsten genereren voor de Fietsersbond. Met bedrijven werken we zowel samen aan de inhoud (met gesloten beurzen) als financieel. Daarnaast werken we samen met organisaties die willen bijdragen in de vorm van advertenties of ledenvoordelen, zowel online als offline. Samen met de Vrienden van de Fietsersbond werken we aan een leefbaar, gezond en actief Nederland.

Beoogde resultaten:

  • De Vrienden van de Fietsersbond leveren een vastgelegde inhoudelijke bijdrage aan het beleid, onder meer in de totstandkoming van het Fietsplan.

  • Voor lokale fondsenwerving benutten we ons lokale netwerk (afdelingen in het land).

  • We bieden bedrijven de mogelijkheid te adverteren in de Vogelvrije Fietser en op de website.

  • We sluiten jaarplannen af met onze vrienden.

  • We organiseren een netwerkdag onder de titel ‘Samen fietsen we verder’.

  • We groeien naar een structurele inkomstenbron uit bedrijfsleven van 120.000 euro per jaar (in 2020 was dat 60.000 euro).

Terug naar Fondsenwerving

Bekijk de overige projecten over Fondsenwerving